• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/bursaaktif.yasam?fref=ts
 • https://www.instagram.com/bursaaktifyasamegitim/
2 NİSAN DÜNYA OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ

                                                                                                                             ###OTİZM NEDİR?

Otizm,sosyal ve iletişim becerilerinin oluşmasını etkileyen bir gelişim bozukluğudur.Otizm genellikle yaşamın erken dönemlerinde kendini gösteren ve yaşam boyu devam eden,iletişim kurmada,davranış kalıpları oluşturmada ve bişisel gelişmede gecikmeler ve sapmalarla izlenen bir bozukluk olarak kabul edilmektedir.Otistik çocuklar genelde öğrenme zorluğu çekerler.Otizm,doğuştan gelen bir rahatsızlıktır.Belirtileri yaşamın ilk 3 yılında kendini göstermektedir.Otizm,sosyal etkileşime ve iletişime zarar veren,sınırlı ve tekrarlanan davranışlara yolaçan,beynin gelişimini engelleyenbir nörolojik bozukluktur.Yeni doğan her 110 çocukta birinin otizm olma riskini taşıdığı günümüzde,ailelerle ve sosyal çevreleriyle birlikte pek çok kişi ekonomik ve sosyal açıdan olumsuz etkilenmektedir.Otistik çocukların büyük bir kısmında farklı seviyelerde zeka geriliği görülse de,zeka seviyeleri normal otistik çocuklarda vardır.Ancak genel zeka seviyeleri ne olursa olsun,otistik çocuklar çevrelerindeki dünyayı algılamakta ortak bir zorluk çekerler.

 

  ERKEN TEDAVİYE BAŞLANILMASININ ÖNEMİ NEDİR?

Otistik çocukların gelişiminde eğitimin önemi dikkate alındığında,özel eğitimin bir an önce başlatılması için erken tanı önemlidir.Çocuk gelişiminde;öğrenme çağındaki çocukların potansiyelleri dikkate alınarak ve uygun eğitimle gelişme gösterebilecekleri olanaklıdır.Yapılan pek çok araştırmada erken yaştaerken yaşta başlanılan tedavi uygulamalarında otistik çocuklara bir çok beceri davranışı kazandırılmıştır.Erken tanı konan bir otistik çocukla yapılan çalışmalarda özellikle sosyo-duygusal ve dil alanında büyük gelişmeler sağlanmaktadır.Erken yaşta uygulanmaya başlanılan tedavilerle sosyo-duygusal ve dil alanında ortaya çıkan gelişme diğer gelişme alanlarını olumlu yönde etkileyecek ve gelişmeyi sürdürecektir.Otistik çocukta eğitsel tedavinin önemi dikkate alındığında bu alanda yapılan çalışmaların amaca uygunluğu ve sağlıklı ilerlemesi,uygun bireysel eğitim programnının hazırlanabilmesi için deerin ve sistematik bir gözlem süreci gerekmektedir.

         OTİZM HAKKINDA YANLIŞ BİLİNENLER;

 •  Otizmli bireyler asla size bakmaz,göz kontağı kurmazlar.
 •  Otizmli bireylerin %75-80'i zihinsel engellidir.
 •  Eğitimle kaydedilen ilerleme bireyin otizmi olmadığı anlamına gelmez.
 •  Otizmli bireyler konuşmaz ya da konuşamazlar.
 •  Otizmli bireyler öğrenemezler. 
 •  Otizm zamanla geçer.
 •  Otizmli bireyler duyguları anlamaz,fiziksel temastan hoşlanmaz ve  duyguları anlamadığı için göstermezler.
 •  Otizmli bireyler arkadaş istemezler.
 •  Otizmli bireyler yaşıtlarını ya da yetişkinleri anlamaz,duygudaşlık  kurmaz.
 •  Otizmli bireyler gülmezler.
 •  Tüm otizmli çocuklar resimler halinde düşünür.
 •  Otizmli bir çocuğun içinde bir dahi yatmaktadır.
 •  Otizmli bireylerin potansiyelleri ve becerileri sınırlıdır.
 •  Otizmli çocukların hayal gücü yoktur.
 •  Bütün otizmli çocuklar aynıdır.
 •  Otizmin olmasının sebebi ailelerdir.
 •  Otizm duygusal bir bozukluktur.              

              AİLENİN BİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

    Otistik çocukların eğitimiyle ilgili ilk vurgulanan,çocukta belirtilerin erken farkedilmesi ve eğitimin mümkün olduğunca erken başlaması gerektiğidir.

     Otistik çocuklara yönelik eğitim programları hazırlanırken çocuk için,güven duyacağı kaygıyı azaltacak bir ortam oluşturulmalıdır.

     Otistik çocuklara genel olarak kazandırılmak istenen bir takım beceriler vardır.Bu beceriler öğrenmeye hazırlık becerileridir.Bunlar;

         Çocukla göz kontağı kurma,

          Uygun oturma,

          Basit emirlere uyma gibi en temel becerilerin öğretilmesidir.

       İkinci olarak tuvalet eğitimi,giyinme-soyunma, beslenme ve vücut temizliği gibi özbakım becerilerinin öğretilmesine değinebiliriz.Otistik çocuklara kazandırılması amaçlanan bir diğer beceride dil ve konuşma ile ilgilidir.Bu davranış problemlerinin azaltılmasında etkili olabilecek önemli bir çözüm bu çocuklara sözel ya da sözel olmayan iletişim becerilerini öğretmektir.

            OTİSTİK ÇOCUKLARDA SOSYAL BECERİLER;

     Otistik çocuklara kazandırılması amaçlanan becerilerden bir başkası sosyal becerilerdir.Sosyal becerileri geliştirebilmek için bu çocuklara uygun sosyal tepkilerin,bağımsız yaşam becerilerinin,kardeş ve yaşıtlarla oyun oynayabilme,hayali oyun etkinlikleri gerçekleştirebilme ile ilgili eğitim verilmelidir.Otistik çocukların eğitimiyle ilgili bir başka konu ise davranış problemlernin azaltılmasıdır.Bunun için öncelikle problem davranışın ne olduğu belirlenmelidir.genelde "problem davranış" olarak nitelendirilebilecek 3 tip davranış bulunmaktadır Bunlar;

 • Öğrenmeyi engelleyici davranışşar,
 • Kazandırılmış becerileri engelleyici davranışlar
 • Arkadaş ilişkilerini bozucu davranıışlardır.

      Otistik çocuklara kazandırılması gereken diğer bir beceri ise yaşıtlarını ve diğerlerini gözlemleme ve taklit etmelerini sağlamak amacıyla taklit becerilerinin kazandırılmasıdır.Ancak bu becerilerin kazandırılması ile ilgili önemli bir nokta; çocuk hangi beceri ve yetenek düzeyinde olursa olsun programında mutlaka iletişim beecrileri ile sosyal beceriler yer almalıdır.

  
5791 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın


Üyelik Girişi